211111_Presidential Citation.jpg

Presidential Citation on the 35th Korean Textile Day